"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." Mt 11, 28

Házasságkötés megáldása

20 január 2017
(0 votes)
Author :  

Házasságkötés megáldása

Esküvő a Taksonyi Református Missziói Egyházközségben

1. Református egyházi törvényeink szerint egyházi esküvőt azok a párok kérhetnek, akik megkeresztelt személyek és a házaspár egyik vagy mindkét tagja református. Olyan esetben, amikor a nem református fél szeretne saját vallása szerint fogadalmat tenni, lehetőség van ökumenikus szertartásra. Ilyenkor a másik felekezet lelkipásztorával közösen végezzük az esketést. Az egyházi esküvőt meg kell, hogy előzze a polgári házasságkötés, mert a templomban a már megkötött házasságra kérjük a házaspárral Isten áldását.

2. A templomi esküvő istentisztelet. Az esküvői szertartás alkalmával minden esetben szól az orgona, a bevonuláskor, a kivonuláskor és az eskü szövegének elmondása után.

3. A templomban először a családtagok és a vendégek foglalnak helyet. Az ifjú pár vagy együtt, vagy felvezetéssel vonul be a templomba. Az úrasztala előtt mindig a vőlegénynek kell a jobb oldalon állni.

4. A szertartás alatt lehetőség van fényképek, illetve videó felvétel készítésére. Kérjük, hogy a felvételeket készítők a szertartást ne zavarják, és ne lépjenek az úrasztala keretén belülre, se a szószék lépcsőire!

5. A református esküvői liturgia egészen egyszerű, sem gyűrűcsere, sem szalagkötés, sem gyertyagyújtás nem része. Kifejezetten ünnepélyes pillanata azonban az eskütétel. Az eskütétel alatt az ifjú pár a lelkész felszólítására megfogja egymás jobb kezét és egymás felé fordulva a lelkipásztor után mondja el házastársának az esküt. Az ünneplő gyülekezet ez alatt feláll.

6. A templom ünnepélyessé tételéhez a virágdíszítés beszerzéséről a család gondoskodik. Erre az alkalomra legelegánsabb a fehér virág. Az úrasztalára egy szép, általában vizes oázisba helyezett, nem túl magas virágtál tökéletesen elég.

7. Az áldás után először az ifjú pár, majd a vendégek kivonulnak a templomból. A gratulációt (alkalmas időjárás esetén) a templom előtt fogadják.

8. Egyházi törvényeink szerint az esküvőnek a presbitérium által meghatározott díja van, amely magába foglalja, a lelkészi és a kántori stólát, illetve a templom használatának díját.

Az eskü szövege:

(Mondjad először te, keresztyén férfitestvérem:)

Én ... esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy (menyasszony neve)-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

(Mondjad te is, keresztyén nőtestvérem:)

Én ... esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy (vőlegény neve)-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

23741 Views
Stefán Attila

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." Róma 1, 16

Maupassant Az ékszer c. írása egy hivatalnokról és feleségéről szól, akik szeretnének felemelkedni, és szégyellik szegénységüket. Egyszer meghívást kapnak egy bálba. A feleség gazdag barátnőjének ékszerét kéri kölcsön az estére, hogy ne nézzék le szegénysége miatt. Az ékszert azonban elveszti. Óriási adósságokba keveredve megvásárol egy ugyanolyan nyakéket, hogy a tulajdonosának visszaadhassa. Húsz évet dolgoznak férjével, hogy az adósságokat letörlesszék: mindenről lemondanak, gyermeket sem vállalnak. Egy váratlan találkozás során derül ki, hogy az elvesztett ékszer egy olcsó, de remek utánzat volt, amiért ő cserébe egy valóságos nyakéket szolgáltatott vissza, és erre ráment az élete.

Hamis „ékszerek” után futnak sokan egész életükben. Pál apostol a valódi ékszerről szól nekünk a Római levélben: a megváltás evangéliumáról, amit Isten drága véren szerzett, de ingyen ajándékoz nekünk. Keresd ezt, és boldog leszel!

Támogass minket.

"Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent (...), és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul." 2 Kor 9, 12-13

Alkalmaink időpontjai

  • Vasárnapi istentiszteletek: 9 óra
  • Gyerekistentiszteletek: vasárnap - 9 óra
  • Biblima csoport: páros héten kedden - 18 óra

Elérhetőség

  • 2335 Taksony, Vezér utca 28.
  • Telefon: +36-30/743-5184
  • Email: taksony.ref(kukac)gmail.com
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…