Print this page

Az újjáépítés második fázisa

11 október 2020
(0 votes)
Author :  
font size +

Az újjáépítés 2. fázisa

Textus: Nehémiás 2, 1-10

Az elmúlt héten kezdtünk egy sorozatot Nehémiás könyvét magyarázom most hétről hétre, ami a romokból való felépülésnek a jó példája, hogyan kezd Isten újat akkor, amikor rosszak a kilátások, és úgy tűnik, hogy már semmi nem olyan lesz, mint régen. Mit akar az Isten? Mert azt megállapítottuk, hogy biztosan nem azt, ami régen volt,

hiszen talán az volt az oka annak, hogy most romok vannak. Ezért sokkal inkább valami újat. És ezt az újat úgy viszi véghez, hogy közben formál minket, növeli a bizalmunkat, és kegyelmet gyakorol velünk. Mindez pedig egy olyan úton történik, ami nem feltétlenül könnyű, sőt sokszor nagyon kockázatos és nagyon nehéz. Ennek az első lépésébe tekintünk bele ma két gondolaton keresztül.

  1. Isten terve túlmutat a romokon.
  2. Az út, amin vezet, téged is átformál.

1. Isten terve túlmutat a romokon.

Néha nehezen állunk egy-egy nagy kihívás előtt az életünkben, és nem nagyon tudjuk, hogyha kérünk is, egyáltalán teljesíthető-e az a kérés, vagy sem. Egy férfi egyik nap a sok éve nem lakott ház egyik szobáját takarítgatta, és ahogyan egy piros lámpát fényesített, egyszer csak előbújik belőle egy dzsinn. Kérj bármit, mondja a dzsinn és én megadom neked. A férfi meglepődik, és zavarában nem jut más eszébe, csak az, hogy már nagyon rég szeretne eljutni Hawaira, és fél a repüléstől, ezért azt kéri a dzsinntől, hogy építsen utat, hogy kocsival eltudjon oda jutni. A dzsinn vakargatja a fejét, majd azt mondja, hát ez azért túl nagy kérés, jó lenne, ha valami mást kérnél, mert ezt nem tudom teljesíteni. Jó, akkor azt szeretném kérni tőled, hogy segíts nekem megérteni a nőket, azt, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan tudok megfelelni nekik. A dzsinn gondolkodik egy percet, majd megszólal: hány sávos legyen az az út Hawaira, kettő vagy négy? 

Néha úgy tűnik, hogy a mi kéréseink is teljesíthetetlenek, hogy a bennünk lévő vágyak, amelyek a romok helyreállítására mutatnak elérhetetlenek és rendbehozhatatlanok. De ne feledjük, hogy a mi terveink mellett Istennek is van egy terve, ami talán teljesen más, mint a miénk, de mégis a mi javunkat szolgálja. És az Isten terve az, hogy a keresztyének életén keresztül megmutassa az Ő országának hatalmát, és azt, hogyan állítja helyre Krisztusban mindazt, ami a bűnesetben összetört. 

A mai igeszakasz és az első rész között eltelik négy hónap, kiszlév hónap és nisszán hónap között. Négy hónapon keresztül Nehémiás nem csinál mást, csak várakozik és tervez, és mindezt Isten előtti imádságban teszi. Egyébként a többi bibliai szereplőhöz képest ez nem is olyan sok, hiszen Ábrahám 25 évet vár Izsákra, Mózes 40-et a pusztában, Dávid a 20-as éveit Saul előli meneküléssel töltötte, Jézus 30 évig készült arra a 3 éves szolgálatra, amit közöttünk végzett. Az ige nem ír erről a négy hónapról, de az érdekes, hogy senkinek nem tűnik fel ezalatt az idő alatt, hogy mi zajlik Nehémiásban. Még érzelmeket sem nagyon mutat, mert fél. Jogosan, hiszen ha valaki a király előtt szomorú, akkor az az életével játszik, hiszen a király előtt mutatni kell, hogy minden rendben van. Az Isten mégis úgy látja jónak, hogy hónapokon keresztül Nehémiásnak ott kell lennie előtte imádságban, hiszen addig Ő maga sok mindent elkészít. Ötleteket ad neki, lágyítja a király szívét, előkészíti az utat, és mindent ami ahhoz szükséges, hogy Nehémiás a küldetését el tudja végezni. És tudjátok nem is az az érdekes, hogy a körülményeknek kell alakulniuk ebben a négy hónapban, hanem sokkal inkább Nehémiásnak kell formálódnia. Ki kell hogy alakuljon ebben az emberben egy teljes odaadás és ráhagyatkozás arra az Istenre, aki benne szikrát gyújtott és neki küldetést adott. És ennek nincs jobb módja, mint az olyan imádság, aminek a fókuszában Isten országa és az Ő magasztalása áll. Az Úr már tudja, hogy abba a városba fog majd Jézus bevonulni, ott fog tanítani a templomban, és azt is, hogy ott fog majd végigmenni a vállán a kereszttel. De hogy mindezek beteljesedjenek szükség van Nehémiásra és arra, hogy vállalja az ő küldetését.

Szóval a várakozás túl nehéz a mi életünkben is, mert az idő repül, az élet elszalad, és napról napra úgy tűnik, hogy talán a romok is nagyobbak, vagy a szakadék is mélyebb, és Isten nem tesz semmit. Az egyik énekünkben van ez benne szépen, hogy “bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, bár mit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág.” És azért lesz pompás, és azért lesz gyümölcs, mert az Isten terve túlmutat a romokon, mert az Isten terve az, hogy helyreállítsa, újjáteremtse ezt a világot. És ebben használni akar téged is. A te életeden keresztül fogja megmutatni másoknak, hogy mit jelent ez. Mit jelent az, amikor egy családi krízisből felépülsz, és nem roskadsz bele? Mit jelent az, amikor szolgálunk itt a gyülekezetben, és egyszer csak elkezdjük látni, hogy van gyümölcse mindannak, ami itt zajlik? Mert egy, hangsúlyozom legalább egy ember megismerte Krisztust. Mert Isten terve az, hogy megváltja ezt a világot és Jézus a kezdetektől várakozik arra, hogy megszülessen erre a földre és életét adja érted és értem, hogy minket ne temessenek maguk alá a romok. Ez az első jó hírem nektek ma, hogy Istennek terve van ennek a világnak a romjaival, és ebben a te személyes életed is benne van, az ott lévő romok is felépülhetnek.

 

2. Az út, amin vezet, téged is átformál.

 

Mi történik akkor, amikor várod, hogy az Isten helyreállítsa a dolgokat? Itt az Igében azt látjuk, hogy Nehémiás bölcsességet kap arra, hogy terveket készítsen, hogy átgondolja a helyzetet, hogy amikor majd lépni kell, akkor lépni tudjon.

Talán sokakban van egy olyan vágy, hogyha Istenhez fordulok, akkor az Isten majd egy szempillantás alatt minden megváltoztat körülöttem. Nekem gyakorlatilag nincs is más dolgom, mint elmenni templomba, vagy néha-néha valamilyen rendszerességgel kérni az Istent erre, aztán majd Ő cselekedni fog. Nem mondjuk ki, de ez kicsit a sült galamb és a nyitott száj esete. És amikor ez nem történik meg, akkor két dolog lehetséges: saját kezembe veszem az irányítást, és meghagyom hogy Isten csak maradjon egy olyan távoli valaki, aki messziről szemléli az életem, de nem tud semmit sem tenni, vagy megharagszom rá és hátat fordítok neki, majd máshol kezdem el keresni a segítséget, és belenyugszom abba, hogy lesz ami lesz. Az elmúlt években több ilyen jellegű tapasztalatom volt itt a gyülekezetünkben is. Volt akinek bedőlt az élete, majd eljött néhány istentiszteletre, nagyobb adományokat is adott, annak a reményében, hogy majd cserébe Isten is segít neki. Aztán amikor ez nem jött be, akkor elmaradt, és úgy érezte, hogy más utat kell keresnie. Mai napig nem talált. Mit csinál Nehémiás?

Végiggondolja, hogy mire vállalkozik, és a lehetőségeihez mérten elkezdi megtervezni a város helyreállításának lépéseit. Ennek vannak könyebb részei és nehezebb részei is. A könnyebb része az, hogy végiggondolja, milyen anyagokra lesz szüksége ahhoz hogy az építkezés elkezdődjön és azt honnan és kiktől tudja beszerezni. Szüksége lesz útlevelekre, vagy átutazási engedélyre, hogy azt a pár ezer kilométert megtegye, és valamilyen testőrökre, hiszen az út nem éppen veszélytelen. Azonban van ennél egy sokkal fontosabb rész is: meg kell győznie a királyt, hogy változtassa meg az akaratát, hiszen Cyrus után ő volt az, aki leállította az építkezést Jeruzsálemben. Ez egy lehetetlennek tűnő feladat. Meggyőzni egy politikust arról, hogy hozzon egy olyan döntést, amely teljesen szembemegy a korábbi rendeletével. (Dánielnél van ilyen, de ott van egy megtapasztalás) Kérnem kell valamit, amit az esélytelenek nyugalmával és fejvesztés terhe mellett tehetek meg csupán. Ha a király begurul, a fejem legurul. Hogyan lehetséges mégis, hogy emberileg lehetetlennek tűnő helyzetek megváltoznak? Hogyan lehetséges mégis, hogy valaki enged annak ellenére, hogy nem várok semmi jót? Hogyan lehetséges mégis, hogy el tudok végezni bármit is, amiben első látszatra semmi esélyem sincs? Egyáltalán, hogyan meri ezt bevállalni Nehémiás? Úgy, hogy tudja, hogy ez nem rajta áll, és nem miatta történhet meg.

Nagyon érdekes ez a jelenet, mert nagyon hasonló dolog játszódik le egy újszövetségi igeszakaszban. A Gecsemáné kertben vagyunk, és azt látjuk, hogy Jézus imádkozik, és az imádságnak egy pontján azt szeretné, ha Isten megváltoztatná az akaratát. “Uram, ha lehetséges múljék el tőlem ez a pohár.” Értitek ezt? Jézus a szenvedésének egy részén küzd ezzel a kérdéssel az Atya előtt, és imádkozik, ha lehetséges, akkor változtasd meg az akaratod. De van tovább is, és azt mondja utána Jézus, hogy “mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogy Te.” A tét az, hogy Jézus elhordozza-e a bűneink büntetést, hogy utána Isten a mi könyörgéseinkre ne mondjon nemet. A tét az, hogy a bűntelen Fiúnak az élete mint egy kártyavár összeomlik, azért, hogy az ő szenvedéseit látva az Atya a te életed romjain könyörüljön és a feltámadás erejével felépítse azt. Mert az Isten pontosan tudja, hogy sem én sem te nem vagyunk arra képesek, hogy a romokban heverő világot és benne a sokszor romokban heverő, vagy támadások alatt lévő életünket majd megvédjük, vagy felépítsük, nem. Csak tovább romboljuk. De Krisztusra nézve szánja Isten a te életed romjait is. Belerendül az Isten abba, amikor a fájdalmas jajkiáltásokat hallja itt a földön. Belerendül minden egyes sírásba, amikor valaki elveszíti a szerettét a jelenlegi vírus miatt, vagy minden olyan nyögésbe, ami egy megtört ember szívéből halk imádság formájában hangzik felé.

Nézz Krisztusra, aki ahogyan Nehémiás is, otthagyja a biztonságos otthont és vállalja a küldetését. Még akkor is, ha tudja, hogy ez neki az életébe fog kerülni. Nehémiás megért valamit, amit ma nekünk is meg kell értenünk. Az újjáépítésre nekünk a saját erőnkből nincs lehetőségünk. A király jóakarata volt, hogy Nehémiás elmehetett és felépülhet a templom, a városfal, és a saját házát is építheti. Isten kegyelme, hogy Krisztusban meggyógyulhat ez a világ, az egyház és a saját házad népe is. Ha mindezt elhiszed, akkor egyet tehetsz: leborulhatsz ezelőtt a Krisztus előtt azzal a megtörtséggel ami éppen benned van,  megvallhatod neki a tehetetlenségedet, a kudarcba fulladt próbálkozásaidat és azt, hogy mindezt azért tetted, mert magadban bíztál, a saját erődben, bölcsességedben. Ha őszintén teszed ezt, akkor számíthatsz arra, hogy az Isten benned is építeni fogja az Ő országát. Hogy ahol most romok vannak, ott az Ő királysága épüljön fel. Rajta keresztül állhatsz az Atya jelenlétébe, és gondolhatod végig, mi lesz a következő lépés. Vagy állhatsz oda mások elé, kockára téve azt, hogy vajon mit fog mondani, hogyan fog reagálni, mit fog cselekedni ezután. Ha idáig eljutsz, akkor tudod, hogy már nem a saját erődből teszed, amit teszel. És amikor a romok felépülnek, akkor magasztalni fogod azt Atyát, mert átélted, hogy nem a te teljesítményed az, amit elértél, hanem az Isten rajtad nyugvó jóindulata Krisztusban.

Ámen.

About the author

263 Views
Stefán Attila

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." Róma 1, 16

Maupassant Az ékszer c. írása egy hivatalnokról és feleségéről szól, akik szeretnének felemelkedni, és szégyellik szegénységüket. Egyszer meghívást kapnak egy bálba. A feleség gazdag barátnőjének ékszerét kéri kölcsön az estére, hogy ne nézzék le szegénysége miatt. Az ékszert azonban elveszti. Óriási adósságokba keveredve megvásárol egy ugyanolyan nyakéket, hogy a tulajdonosának visszaadhassa. Húsz évet dolgoznak férjével, hogy az adósságokat letörlesszék: mindenről lemondanak, gyermeket sem vállalnak. Egy váratlan találkozás során derül ki, hogy az elvesztett ékszer egy olcsó, de remek utánzat volt, amiért ő cserébe egy valóságos nyakéket szolgáltatott vissza, és erre ráment az élete.

Hamis „ékszerek” után futnak sokan egész életükben. Pál apostol a valódi ékszerről szól nekünk a Római levélben: a megváltás evangéliumáról, amit Isten drága véren szerzett, de ingyen ajándékoz nekünk. Keresd ezt, és boldog leszel!

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…