"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." Mt 11, 28

A jó pásztor

29 december 2019
(0 votes)
Author :  
font size +

Az Ezeregyéjszakában van egy történet, mely szerint az egyiptomi kalifa elé visznek egy szegény halászt, akinek elégtételt kellene szolgáltatni bizonyos őt ért sérelmekért. A kalifa, aki élet és halál ura volt, és semmilyen szabály nem kötötte őt, így szólt: – Azon leszek, hogy megkapja jussát. Ha Isten az én kezem által nyomorúságot ad neki, az lesz a része,

ha pedig szerencsét hoz neki általam, az lesz a része! – Aztán fogott egy papírt, felvágta kis darabokra, és így szólt szolgájához: – Írj rá saját kezűleg különböző összegeket, egy dínártól ezer dínárig, és tisztségeket: helytartóságot, emírséget a legalacsonyabbtól fel egészen a kalifaságig, továbbá húszféle büntetést a legenyhébbtől a halálbüntetésig. Aztán hozd ide a halászt és parancsolom, hogy húzzon papírt ezek közül, miközben csak te meg én tudjuk, mi áll rajtuk. Bármi lesz rajta, megadom neki, még ha kalifaság lenne is, lemondanék róla és átadnám neki, s nem irigyelném el tőle. viszont ha akasztás, megcsonkítás, pusztulás áll rajta, azt is megkapja… Mikor a halászt a kalifa elé citálták, a kalifa így szólt hozzá: – Lépj ide és vegyél egyet ezek közül a papírok közül! – A halász odalépett, kivett egy papírt és odaadta a kalifának. A szolga felolvasta: Ó, emír, az jött ki rajta, hogy a halász száz botütést kap! – A kalifa megparancsolta, hogy botozzák meg. Parancsát teljesítették, száz botütést mértek rá. Amikor felkelt a halász így kiáltott: – Isten átka legyen ezen a játékon! – Ekkor a szolga így szólt! – Ó, emír, ez a szerencsétlen eljött a folyóhoz és térjen haza szomjúhozva?! Hadd vehessen még egy papírt, talán kijön neki valami, amivel hazatérve segíthet magán szegénységében! – A kalifa így szólt: – Ha húz egy papírt, és halál jön ki rajta, én biz megöletem, és te leszel az oka! – A szolga így szólt: – Ha meg kell halnia, akkor nyugta lenne. – Majd húzattak a halásszal egy újabb papírt. Ezen az állt, hogy nem kap semmit. A szolga újra kérlelte a kalifát: – Had húzzon egy harmadikat, talán azon kijön a mindennapi kenyere! – Húzzon hát még egyet, de aztán nincs tovább! – Válaszolta a kalifa. A harmadik papíron az állt, hogy a halász egy dinárt kap. A szolga így szólt a halászhoz: – Szerencsét reméltem Neked, de Isten nem akart mást, csupán ezt az egy dinárt. 

(folytatás az igehirdetésben...)

About the author

675 Views
Stefán Attila

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." Róma 1, 16

Maupassant Az ékszer c. írása egy hivatalnokról és feleségéről szól, akik szeretnének felemelkedni, és szégyellik szegénységüket. Egyszer meghívást kapnak egy bálba. A feleség gazdag barátnőjének ékszerét kéri kölcsön az estére, hogy ne nézzék le szegénysége miatt. Az ékszert azonban elveszti. Óriási adósságokba keveredve megvásárol egy ugyanolyan nyakéket, hogy a tulajdonosának visszaadhassa. Húsz évet dolgoznak férjével, hogy az adósságokat letörlesszék: mindenről lemondanak, gyermeket sem vállalnak. Egy váratlan találkozás során derül ki, hogy az elvesztett ékszer egy olcsó, de remek utánzat volt, amiért ő cserébe egy valóságos nyakéket szolgáltatott vissza, és erre ráment az élete.

Hamis „ékszerek” után futnak sokan egész életükben. Pál apostol a valódi ékszerről szól nekünk a Római levélben: a megváltás evangéliumáról, amit Isten drága véren szerzett, de ingyen ajándékoz nekünk. Keresd ezt, és boldog leszel!

Támogass minket.

"Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent (...), és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul." 2 Kor 9, 12-13

Alkalmaink időpontjai

  • Vasárnapi istentiszteletek: 9 óra
  • Gyerekistentiszteletek: vasárnap - 9 óra
  • Biblima csoport: páros héten kedden - 18 óra

Elérhetőség

  • 2335 Taksony, Vezér utca 28.
  • Telefon: +36-30/743-5184
  • Email: taksony.ref(kukac)gmail.com
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…