Stefán Attila

Stefán Attila

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." Róma 1, 16

Maupassant Az ékszer c. írása egy hivatalnokról és feleségéről szól, akik szeretnének felemelkedni, és szégyellik szegénységüket. Egyszer meghívást kapnak egy bálba. A feleség gazdag barátnőjének ékszerét kéri kölcsön az estére, hogy ne nézzék le szegénysége miatt. Az ékszert azonban elveszti. Óriási adósságokba keveredve megvásárol egy ugyanolyan nyakéket, hogy a tulajdonosának visszaadhassa. Húsz évet dolgoznak férjével, hogy az adósságokat letörlesszék: mindenről lemondanak, gyermeket sem vállalnak. Egy váratlan találkozás során derül ki, hogy az elvesztett ékszer egy olcsó, de remek utánzat volt, amiért ő cserébe egy valóságos nyakéket szolgáltatott vissza, és erre ráment az élete.

Hamis „ékszerek” után futnak sokan egész életükben. Pál apostol a valódi ékszerről szól nekünk a Római levélben: a megváltás evangéliumáról, amit Isten drága véren szerzett, de ingyen ajándékoz nekünk. Keresd ezt, és boldog leszel!

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Rocky című filmben a címszereplőt megkérdi a barátnője, hogy miért olyan fontos számára, hogy a bokszmeccs alatt a végsőkig kitartson. „Azért, mert tudni akarom, hogy érek-e valamit”, válaszolja a férfi. A Tűzszekerek című filmben az egyik főszereplő elmagya- rázza, miért készül olyan keményen arra, hogy az olimpiai százméteres

Amikor ezt a történetet a saját életünkre szeretnénk vonatkoztatni, akkor egy válaszvonalhoz érkezünk. Legalább kétféleképpen értelmezhetjük ezt a történetet. Választhatjuk a klasszikus megközelítést - amiben mi vagyunk Dávid, akinek szembe kell nézni az óriásokkal, más nem fogja megcsinálni, nekünk kell. Bíznunk kell Istenben, és legyőzni a félelmeinket, amik megakadályoznak minket abban, hogy igazán önmagunk lehessünk...

Textus: 1 Mózes 22, 1-19

"1Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. 2Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked! 3Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz.

Nemrég volt alkalmam egy sorozatot végignézni, és abban is volt egy harc, a jónak és a gonosznak a harca. Két mesterséges inteligencia harcolt, és természetesen a gonosz mindent megtett annak érdekében, hogy a jót elpusztítsa. Semmi nem volt ezért drága. De a jó nem tehetett meg mindent, mert arra volt programozva, hogy az emberek életét védje meg. Ezért csak úgy nyerhette meg a végső harcot, ha önmaga is belepusztul.

Az úton ballag egy rabszolga, akinek Onézimosz a neve. Görögül annyit jelent: hasznos. Mindennek érzi magát éppen, csak hasznosnak nem. Néhány héttel ezelőtt ez a rabszolga valami gyalázatos dolgot csinált. Kirabolta az urát, Filemont, aztán elszökött. Ez egy Kolossé nevű városban történt. Róma felé vette az irányt. Tudta, hogy ott raboskodik Filemonnak egy jó barátja, akinek Pál a neve, akiről minden keresztyén beszél. Talán maga Onézimosz sem értette, hogy miért keresi fel. De a lábai csak vitték Róma felé. Mintha láthatatlan, de hatalmas erejű kezek vezették volna.

"4Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik: 5Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. 6Némelyik a köves helyre esett, és alighogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet.7Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. 8Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott: Akinek van füle a hallásra, hallja!

"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

Máté 5, 13-16

 

Igehirdető: Korsós Tamás (református lelkipásztor)

Reggel az anya ébreszti a gyerekét:
- Kelj fel, fiam, az iskolába kell menned!
- De mama, miért kell mennem? Utálok oda járni!
- Mondj két okot, miért ne kellene menned?
- Először is: az összes gyerek utál. Másodszor: a tanárok még jobban utálnak.
- Ezek csak kifogások, indulj már!
- Mondj két okot, miért kellene mennem!
- Először is: 47 éves vagy. Másodszor: te vagy az igazgató!

A vicc forrása: https://www.viccesviccek.hu/Utal_iskolaba_jarni

 

Az igehirdető: Borsos Máté teológus

Page 6 of 12

Online Giving

"For this ministry of service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many expressions of thanksgiving to God. Because of the proof this ministry provides, the saints will glorify God for your obedient confession of the gospel of Christ, and for the generosity of your contribution to them and to all the others." 2 Corinthians 9, 12-13

Churche service

  • Worship:(Sunday) 9 am
  • Children's ministry: (Sunday) - 9 am
  • Biblima Group: (every two weeks on Tuesday) - 6 pm

Our Location

  • HU 2335 Taksony, Vezér street 28.
  • Telefon: +36-30/743-5184
  • Email: taksony.ref(at)gmail.com
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…