Stefán Attila

Stefán Attila

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." Róma 1, 16

Maupassant Az ékszer c. írása egy hivatalnokról és feleségéről szól, akik szeretnének felemelkedni, és szégyellik szegénységüket. Egyszer meghívást kapnak egy bálba. A feleség gazdag barátnőjének ékszerét kéri kölcsön az estére, hogy ne nézzék le szegénysége miatt. Az ékszert azonban elveszti. Óriási adósságokba keveredve megvásárol egy ugyanolyan nyakéket, hogy a tulajdonosának visszaadhassa. Húsz évet dolgoznak férjével, hogy az adósságokat letörlesszék: mindenről lemondanak, gyermeket sem vállalnak. Egy váratlan találkozás során derül ki, hogy az elvesztett ékszer egy olcsó, de remek utánzat volt, amiért ő cserébe egy valóságos nyakéket szolgáltatott vissza, és erre ráment az élete.

Hamis „ékszerek” után futnak sokan egész életükben. Pál apostol a valódi ékszerről szól nekünk a Római levélben: a megváltás evangéliumáról, amit Isten drága véren szerzett, de ingyen ajándékoz nekünk. Keresd ezt, és boldog leszel!

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Többet jelent elhinni valamit, mint tudni róla. A hit bizalmat jelent, személyes kapcsolatot. A tudás ezzel szemben maradhat hideg ismeret, vagy információ. Tudhatom, valakiről, hogy mások szerint megbízható, de egészen mást jelent magamat ténylegesen rá is bízni. Mária ilyen bizalommal siet Erzsébethez. Hinni abban, hogy igaz, amit Isten mond, minden körülmények ellenére, számunkra is az egyik legnagyobb kihívás. Hinni magánéleti válságban, hogy akik az Urat szeretik, azoknak minden a javukra használ, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez! (Róm 8,28-29) Hinni a mardosó bűntudattal szemben, hogy Isten kész a tenger fenekére vetni minden bűnömet! (Mik 7,19) Hinni egy koporsó mellett megállva, hogy ha annak Lelke van bennünk, aki feltámasztotta Jézust, akkor Ő bennünket is kész életre kelteni a bennünk lakó Lelke által. (Róm 8,11)

Ezt az utóbbi életérzést nagyon kifejezően írja le Samuel Beckett, Godotra várva című abszurd drámájában. Egy ágrólszakadt ember, Estragon, üldögél egy fa mellett a szürkületben, és próbálja levenni a bakancsát. Hamarosan csatlakozik barátja, Vladimir, aki emlékezteti aggódó társát, hogy itt kell várakozniuk valakire, akit Godot-nak hívnak. Így indul egy nyugtalanító körforgás, amelyben a két férfi azon vitázik, mikor érkezik meg Godot, miért várakoznak, és hogy egyáltalán a jó fánál vannak-e. A szereplők hiába várakoznak egy ismeretlen figurára, aki célt adna nekik, valójában az egyetlen céljuk

Hamvas Béla - Karnevál című regényében van egy jelenet, ahol Dante módjára az alvilágot járják és látnak egy gödörben vergődő nőt, aki fuldokol és látszik, hogy alig kap levegőt. És amikor az egyik szeretné megmenteni a nőt a vezetője azt mondja, nem tudod megmenteni.

Az Isteni színjáték halhatatlan költője, Alighieri Dante éppen vendégségben volt egy előkelő firenzei családnál, ahol vitába keveredett a házitanítóval, aki váltig azt hangoztatta, hogy a nevelés erősebb hatással van az élőlényre, mint maga a természet.

A tanító mindezt azért hangsúlyozta, mert mutatványosok, állatszelídítők tartózkodtak a gazdag firenzei udvarban. Közöttük volt egy jól fejlett, herélt kandúr, amely – amíg gazdája étkezett az esti előadás után – guggolva, két mellső lába között tartott egy gyertyát.

Egy nagyvállalt vezetőjének fel kellett hívnia egyik alkalmazottját az egyik központi számítógép meghibásodása miatt. Felhívta az alkalmazott otthoni számát, a kagylót pedig egy gyerek vette fel suttogó hangon beleszólva: "Hello?" "Apukád otthon van?"- kérdezte. "Igen,"- suttogta vékony hangon. "Beszélhetnék vele?"

A Bírák könyvének ismétlődő ciklikus mintája, hogy Izrael elfordul Istentől, bálványokat imád; ezért Isten megengedi, hogy a környező idegen népek uralma, megszállása alá kerüljenek; ebből nyomorúság adódik; a nyomorúságban Istenhez kiáltanak; Isten válaszul küld egy szabadítót, egy bírát, aki szabadulást hoz nekik, helyreállnak; a helyreállás után, a jólétben ismét Isten ellen fordulnak - és indul az egész elölről újra és újra.

Miről beszél mindez? Arról, hogy a bűn nem Isten és az én dolgom kizárólag. Az én bűnöm nem csak az ő meg az én ügyem. A bűn közösségi jellegű. Az egész emberi társadalom ilyen értelemben összekötött. Családon belül különösen igaz ez. A bűn hatással van a gyermekeinkre, a házastársunkra, a kollégáinkra – nem egyéni ügy. A felolvasott történetben Isten ígéretet tesz: a gyermekeket beviszem az ígéret földjére – de amíg ez meglesz, addig nekik is vándorolni kell. Az előttük járó nemzedék bűne keményen hatással van az életükre. Mégis az utolsó szó a történetben a kegyelem szava: beviszem őket, lesz élet. Isten gazdag a bocsánatban, a szeretetben és a hűségben. Megtartja szövetségét. 

Ha Krisztusban vagy, benne Isten népében, adj hálát ezért a szövetségért, lásd, hogy ez micsoda érték, micsoda ajándék! Ha pedig nem vagy még ott, tudd, hogy Isten ezt a lehetőséget nyitottá tette: ma is vár, ma is hív a vele való közösségbe minket.

folytatás az igehirdetésben...

Jézus maga is esedezik értünk, közbenjár az Atyánál és abba hív, hogy hozzá kapcsolódjunk az imában! Az imádság kommunikáció, mely kapcsolatot feltételez. Dialógus, amely egyszerűen csak akkor működik, ha reagálunk, ha megszólítunk. Ha befogadunk és készek vagyunk kifejezni befogadásra szorultságunkat. Ez utóbbi volt a reformáció nagy felismerése is.

Page 5 of 12

Online Giving

"For this ministry of service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many expressions of thanksgiving to God. Because of the proof this ministry provides, the saints will glorify God for your obedient confession of the gospel of Christ, and for the generosity of your contribution to them and to all the others." 2 Corinthians 9, 12-13

Churche service

  • Worship:(Sunday) 9 am
  • Children's ministry: (Sunday) - 9 am
  • Biblima Group: (every two weeks on Tuesday) - 6 pm

Our Location

  • HU 2335 Taksony, Vezér street 28.
  • Telefon: +36-30/743-5184
  • Email: taksony.ref(at)gmail.com
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…